Morawiecki: Zdecydowaliśmy się na zwiększenie deficytu do 2, może nawet 3%.

Morawiecki oświadczył, że PiS zdecydował się zwiększyć deficyt budżetowy do „2, może nawet 3% PKB”. Deficyt przekraczający 3% PKB oznacza możliwość wszczęcia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu. Nie zaproponowano żadnych rozwiązań stymulujących rzeczywisty rozwój gospodarczy.