Ktoś byłby zainteresowany…

Ktoś byłby zainteresowany porównaniem skali opodatkowania (dochodowy + składki) dla JDG w Polsce i Czechach, przy określonych kosztach?
#czechy #jdg #dzialalnoscgospodarcza #podatki #finanse #firma #freelance