Ile bezdzietny, pracujący Polak będzie płacić na 500+? 2500 zł rocznie

Taki będzie koszt po rozszerzeniu programu 500+ w lipcu.